Zerrspiegel [ Search ] [ Index ] [ Edit ] [ About ]

Synonym Index

Кади
Кадий
Кажгар
Казалинск
Казачья станция Любовная
Кази
Кази-калан
Казий
Кала-и-Альтит
Калиф
Калым
Камалетдин
Камыш
Канал
Кангерлу
Кандахар
Капет-даг
Капы
Кара-Кол
Кара-Куль
Карабаг
Каракуль
Каракумская степь
Кармине
Касан
Катты-Курган
Кауфман, Константин Петрович
Кафедра
Кафир
Кашарка
Кашемир
Кашкар
Кенне-хане (черный колодезь)
Керим
Керминэ
Кертаг
Кетмень
Кианг
Кибитка
Кизиль-Арват
Кизыл-Арвад
Кизыл-Арват
Кизылкум
Киргизец
Киргизин
Киргизская остроконечная шапка
Киргизский край
Кислое молоко
Китман-тепе
Китман-типа
Кишинев
Клава
Ключ
Князь
Кобылье молоко
Ковер
Козган-су
Кок-чай
Кокан
Колодец
Комендант крепости
Конгурленг
Конур-Улен
Конурулен
Конь
Косон
Косяк
Кошгар
Кошун
Кргыз
Крепость
Кровать
Крут
Крыша мира
Куку
Кукуруза
Кулан
Кульчжа
Кумыз
Курган
Кучер
Куш-биги
Куэньлунь
Кызыл-арт
Кызыл-Кум
Кызыл-су
Кяфир