Zerrspiegel [ Search ] [ Index ] [ Edit ] [ About ]

Synonym Index

با پراخود
باجبان
باران
باربار
باروت
بارون
بازار
باکو
بالشويك
بانک
بايراغ
بخارا
بختياري
بدعت
برادرلگ
برهان ترقي
بلبل اوغلى
بلغر
بنك
بنگ
بهار
بهرام گور
بهشت
بو بكر
بوخقالتير
بودا
بولوست
بومبا
بويناق
بويوك دارا
بيابان
بيصاربيه
بيك
بيك جان قرباناق اوغلى
بيلات
بين الملليت