Zerrspiegel [ Search ] [ Index ] [ Edit ] [ About ]

Synonym Index

Palitsa
Parvonachi
Pashsha
Patta
Paxta
Payambar
Payg`ambar
Pechat
Pechka
Penza
Peterburg
Pir
Piyon
Po‘lodbiy qirg‘iz
Po‘rma
Podoces Biddulphi
Podoces Hendersoni
Podoces panderi
Podocine
Podshoh
Polkovnik
Polvon
Ponsadboshi
Pop
Populus diversifolia
Poraxo‘rlik
Poyez
Poyezd
Poёphagus grunniens
Poёphagus mutus
Pristav
Pristuf
Pristup
Pro’tapo’po’f
Pug‘ocho‘f
Pul
Pulimo't
Pullar