Zerrspiegel [ Search ] [ Index ] [ Edit ] [ About ]

Ками

Synonyms

Kamiy

Texts

Aleksandr III vafotiga marsiya
Ey, sochingi silsilai juybori junun (усл.)
Madrasai gimnaziya tamoshosi husisida
Oq podshoning farzand ko‘rishi munosabati ila yozilgan ta’rix (notuliq)
Qazonli Xaritunuf matbaasinda tahrif tab’ qiling‘on Kalomi sharifni tabo‘ig‘a
Toshkanlik Kamiy degan shoirning temir yo‘l xususida aytg‘on manzumasidur

Images

Description

Имена собственные

Editor