Zerrspiegel [ Search ] [ Index ] [ Edit ] [ About ]

Сидки

Synonyms

Sidqiy

Texts

Eski hukumat zulmi
Muhoraba daf’i uchun munojot
Rusia inqilobi (doston)
Sitamdiyda rabo(t)chilar kelishi

Images

Description

Имена собственные

Editor