Zerrspiegel [ Search ] [ Index ] [ Edit ] [ About ]

Ак Падишах

Synonyms

Oq podshoh
Белый Царь
آق پادشاه
آق پاش

Texts

Chor hukumatining tergovchilari
Oq podshoning farzand ko‘rishi munosabati ila yozilgan ta’rix (notuliq)
Qahatlik (masnaviy)
В Средней Азии. (Из записок русского путешественника)
ايشان نى ايكنچى هجوياتى

Images

Description

Политика

Editor