Zerrspiegel [ Search ] [ Index ] [ Edit ] [ About ]

Всевышний

Synonyms

Haq taolo

Texts

Pashshalar (Muqimiyning “Qurbaqalar” she’riga javob)
Sitamdiyda rabo(t)chilar kelishi
Благопожелание государю императору (Дуанама)

Images

Description

Религия

Editor