Zerrspiegel [ Search ] [ Index ] [ Edit ] [ About ]

Завки

Synonyms

Zavqiy

Texts

Ajab ermas
Dar hajvi shoh Inoyat Qo‘rboshi (Qo‘qon shahri qo‘rboshisi)
Demish xon
Farg‘ona <усл.>
Hajvi ahli rasta
Hajvi Viktorboy (усл.): Zavqiy g‘azaliga Muhayyir muxammasi
Kamenskiy kanturi<усл.>
Ko‘z ochaylik!
Pashshalar (Muqimiyning “Qurbaqalar” she’riga javob)
Qahatlik (masnaviy)
Qissai Farg‘ona
Qozi Isfandiyor Azli ta’rixi
Quloq soling, yoronlar
Saylov hikoyasi (Zavqiy yozgan ta’rixga muxammas)
Ta’rifi kalish
Veksil (Zavqiy g‘azaliga muxammas)
Zolim puli

Images

Editor