Zerrspiegel [ Search ] [ Index ] [ Edit ] [ About ]

Onangizdin so‘rasangiz (усл.)

Description

Автор: Анбар Отин

Название: Onangizdin so‘rasangiz (усл.)

Источник: Dilshod. Anbar otin. She’rlar. Toshkent, 1994.

Страницы: 121

Язык: узбекский, стихотворение.

Тема – надежда на изменение жизни к лучшему.

Анбар Отин (1870-1915)-узбекская поэтесса, родом из Ферганской долины.

Categories

За рубежом Оценка Поезд Русские слова Русский Самооценка

Editor

B.S.

Text

Onangizdin so‘rasangiz yangilik gapdin xabar bormu?

Xaloyiq o‘ylagan orzuyi matlabdin xabar bormu?

Farang yurtida osmonu yer nechundur zuhd qoyimig‘a

Kun oftobu o‘lub, tun ko‘kda kavkabdin asar bormu?

Ajib hikmat ila yo‘lni yaqin qilmish poyez(d) yurub,

O‘shal tezrav mehroba o‘tlik markabdin xabar bormu?

Ko‘ngilda nuktalar bordur ki, o‘rusda mutlaq hokim bor,

Valekin adlu insofdin, mazhabdin xabar bormu?

Agar onlarda ham din sotg‘uvchi ablahomuz ersa,

Adularg‘a zahar solg‘uvchi ahrabdin xabar bormu?

Bilurmu na sabab o‘rus haqiqat joriy etmaydur,

Vayo olamg‘a bir mutlaq insofdin xabar bormu?

Uyingizga kelur qizlar, o‘rus hokimi tez-tez,

Bu Anbar holini so‘rg‘uvchi mansabdin xabar bormu?