Zerrspiegel [ Search ] [ Index ] [ Edit ] [ About ]

Qadim ayyom (усл.)

Description

Автор: Фуркат

Название: Qadim ayyom (усл.)

Источник: Turkiston viloyatining gazeti, 1903 yil, 9 iyun, 22-son.

Язык: узбекский, стихотворение.

Тема – прекращение междуусобиц в Туркестане после прихода русских

Фуркат (1859-1909) - узбекский поэт, родом из Ферганской долины.

Categories

Географические названия Женщины Мусульманин Оценка Россия Самооценка Фергана

Editor

B.S.

Text

Qadim ayyom xonlar asrini ko‘rgan-eshitganmiz:

Har oyda bir tarafdin yov chiqib elga ziyon etti.

Bir-ikki gaz qizil chit nayzaga bog‘lab-alam aylab

Qo‘shin tortib necha yerlarni taroju talon etti.

Ko‘p elni xuni nohaq qildi ul saffoki johillar,

Bolosini - yetim, xotunlarin – bexonumon etti.

Qachon Rusiya xalqi qo‘ydi yuz Farg‘ona mulkiga,

Musulmonlarni ul sho‘ru balolardin amon etti.