Zerrspiegel [ Search ] [ Index ] [ Edit ] [ About ]

Yigchi eshon hаjvi(n°2)

Description

Стихотворение Умиди-Хаваи (1835-1906), посвященное критике Дукчи-ишана – предводителя Андижанского восстания 1898 г.(Хожибоев Т. XIX аср узбек шоири Мухаммад Умар Умидий хаёти ва ижоди. Филология фанлари кандидати диссертацияси. Тошкент, 1974, 95).

Categories

Bolta Kaltak Oshpichoq Tesha Андижан Восточные слова Географические названия Жилище и утварь Заключенный Зубная щетка История Ишан Китмень Конфессиональные группы Культура Минг-типа Мулла Нож Обычаи и обряды Орудия труда Оценка Падишах Палка Политика Право и судопроизводство Профессиональные группы Религия Самооценка Топор Умиди Умиди-Хаваи Фергана Шайтан

Editor

AE, MB

Text

Yer yuzinda yo‘q seningdek aqli past nodon eshon,

Yoki iblis hamtovoq makrida bu shayton eshon.

Avvalo qildim mani bechora e`lon birla xo‘b,

Solmadi hech kim qulog‘in, bo‘ldi bu yakson eshon.

Qancha odam xonavayron bo‘ldilar mahbus bo‘lib,

Molu mulki ketti, bo‘ldi ham hijil, hayron eshon.

Podshomiz hazrati Farq‘onag‘a qilsa g‘azab,

Ko‘p yomon ahvolimiz bo‘lg‘ay shikast, vayron, eshon.

Hartumi beklargacha ahmoq kishilar ergashib,

Andijonga yetmayin tokim yalang Qo‘rg‘on, eshon.

Tesha, bolta, oshpichoq, kaltak bilan ketmongacha –

Mo‘jiza misvok emish, yonida bir qumg‘on, eshon.

Mullalarkim, xalfalarkim Mingtepa savq‘otida,

Bo‘lsin emdi bachchag‘ar, yakson o‘lib, bejon eshon.

.............

Kam Umidiy, bachcha‘arg‘a yozsa bir devon, eshon.