Zerrspiegel [ Search ] [ Index ] [ Edit ] [ About ]

Ta’rifi kalish

Description

Юмористическое стихотворение Завки (1853-1921) о калошах. Источник: Zavqiy. Tanlangan asarlar. Ed. H.Razzoqov. Toshkent, 1960, 64-b.

Categories

Восточные слова Грязь Женщина Жилище и утварь Завки Зима История Калоши Климат Культура Нога Обычаи и обряды Одежда Оценка Пир Русские слова Русский Стаканчик Триугольничный Тумар Фольклор تمغا قيش

Editor

AE, MB

Text

Butun olamda eng a’lo kalishdur,

Kiyar odamg‘a xo‘b zebo ravishdur.

Nishoni ushbudur: tumor tamg‘a,

Triugol’nichin ma’lum bilishdur.

Yengiltak, issig‘u ko‘p jong‘a orom!

Davo har fasli loyu daf’i qishdur.

Chapak cholg‘ay go‘daklardek sochib loy,

Demas to‘n shohi xoh kimxob kafishdur.

Qadoq solgay qabartmoqdin ayoqqa,

To‘puqdin panja to yaksar xarishdur.

O‘ruscha maxtasa Zavqiy: xorosho,

Juvon, pir, mardu zan monandi ishdur.