Zerrspiegel [ Search ] [ Index ] [ Edit ] [ About ]

Pashshalar (Muqimiyning “Qurbaqalar” she’riga javob)

Description

Юмористическое стихотворение Завки (1853-1921) о мухах

(Ответ на стих Мукими о лягушках). Источник: Zavqiy. Tanlangan asarlar. Ed.H.Razzoqov. Toshkent, 1960, 71-b.

Categories

Бамдад Бог Виселица Восточные слова Всевышний Газават Географические названия Завки Иблис Император Конопля Лягушка Минг-типа Мукими Муршид Муха Намаз Опиум Оценка Падишах Пир Политика Религия Самооценка Сатана Табак и наркотики Ученик Учитель Фауна Флора Шариат Шах اسكبتا پر بامدام

Editor

AE, MB

Text

Kimga borib arz etaykim, dod, qo‘ymas pashshalar,

O‘tkarur jabrini yuz faryod, qo‘ymas pashshalar.

Piru murshidi bilan boshing uzra g‘avg‘o qilib,

Odam o‘g‘lin bir nafas dilshod qo‘ymas pashshalar.

Kechasi oqi urur nish, kunduzida qorasi,

Xoh peshin, xoh namoz bomdod qo‘ymas pashshalar.

Ey xudo, berg‘il omon, zarra magasni(ng) sharridin,

Ayla biz ojizga bir imdod qo‘ymas pashshalar...

Bangu ko‘knor kayfi birlan hujrada qildim “g‘azot”,

Ko‘nglimi Mingtepadek obod qo‘ymas pashshalar.

Mubtalo bo‘lg‘il, iloho, podshoni(ng) dorig‘a,

Uchrasang bittangni ham ozod qo‘ymas pashshalar.

Pand berur, ushlay desang iskabtopori dog‘uli,

Go‘yo iblis angadur ustod, qo‘ymas pashshalar.

Kelsa mehmon, Zavqiy, suhbatg‘a berur doim halal,

Oxiri qilmoqqa xayribod qo‘ymas pashshalar.